حروف برجسته | ستاد اجرایی

یکی از خدمات ما به شما دوستان عزیز طراحی و برش و تولید حروف برجسته است.

این تصویر نشانگر یکی از نمونه کار های ما در شاخه ی حروف برجسته است.

پوسته ای از رنگ طلایی که هم تولید و هم نصب شده است.

این نمونه کار مربوط به حروف برجسته ستاد اجرایی میباشد.