حروف برجسته | ساختمان مریم

حروف برجسته | ساختمان مریم

یکی از خدمات ما به شما دوستان عزیز طراحی و برش و تولید حروف برجسته است.

این تصویر نشانگر یکی از نمونه کار های ما در شاخه ی حروف برجسته است.

پوسته ای از رنگ کرم که هم تولید و هم نصب شده است