برش یونولیت

تابلو های فوم و یونولیت

تابلو های فومی و یونولیتی  با برش لیزری بر روی یونولیت و فوم و همچنین رنگ آمیزی آنها در ابعاد بزرگ قابل اجرا خواهند بود .  تابلو های برش فوم و یونولیت  با هزینه ای بسیار اندک مناسب برای غرفه های نمایشگاهی  میباشند